Celem kursów kadrowych SITS (kursów na stopnie sprawności technicznej) jest doskonalenie techniki jazdy, w tym elementów freestyle, zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowanie sprzętu do zajęć oraz zapoznanie z teorią jazdy na desce.

W naszej ofercie znajdziecie kursy organizowane w trakcie Ferii Zimowych oraz poza głównym sezonem (przeznaczone głównie dla pełnoletnich narciarzy).

Akademicka jest szkołą licencjonowaną, dzięki czemu możemy organizować wszystkie kursy łacznie ze stopniem Asystenta Instruktora SITS Instruktora SITS. Zaliczenie kursów upoważnia do prowadzenia zajęć w szkole snowboardu.


Kursy prowadzone są w oparciu o program szkolenia SITS, w którym systematyka ewolucji jest dostosowana do umiejętności  uczestników. Program polega na wszechstronnym podnoszeniu umiejętności i wiedzy w celu zdobycia gruntownego wyszkolenia instruktorskiego.


Akademicka to aktualni Mistrzowie Polski Szkół SITS.

Zachęcamy do nauki w najlepszej szkole SITS!