Celem kursów kadrowych SITS (kursów na stopnie sprawności technicznej) jest doskonalenie techniki jazdy, w tym elementów freestyle, zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowanie sprzętu do zajęć oraz zapoznanie z teorią jazdy na desce.

Celem kursów kadrowych SITS (kursów na stopnie sprawności technicznej) jest doskonalenie techniki jazdy, w tym elementów freestyle, zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowanie sprzętu do zajęć oraz zapoznanie z teorią jazdy na desce.

Od sezonu 2019/2020 Akademicka jest szkołą licencjonowaną, dzięki czemu możemy organizować wszystkie kursy do stopnia Instruktora SITS. Zaliczenie kursu upoważnia do prowadzenia zajęć w szkole snowboardu.


Kursy prowadzone są w oparciu o program szkolenia SITS, w którym systematyka ewolucji jest dostosowana do umiejętności  uczestników. Program polega na wszechstronnym podnoszeniu umiejętności i wiedzy w celu zdobycia gruntownego wyszkolenia instruktorskiego.


Akademicka Mistrzem Szkół SITS 2018 i 2019!

Zachęcamy do nauki w najlepszej szkole SITS!